Image

Tento bod sa nachádza v podpažnej jamke. V tesnej blízkosti sa nachádza bod meridiánu srdca č.1, tzv. HT.1 a križujú sa tu cievne, žilové a nervové štruktúry, ktoré prebiehajú nekryté svalmi alebo kosťou vedúce do ramien. Nasledujúci obrázok ukazuje niektoré z týchto prvkov, ale je obmedzený, pretože tepny, žily a nervy sa prekrývajú.

Žltý je brachiálny plexus (zložitá sieť nervov, ktoré začínajú v dolnej časti krku, klesajú pod kľúčnu kosť), pretože sa vetví do axilárnych, radiálnych, mediánnych a ulnárnych nervov, ktoré inervujú rameno. V červenej farbe je axilárna artéria, hrubý koreň väčšiny siete ramenných tepien. Brachiálna žila, ktorá prechádza touto oblasťou a je napájaná hlavnou časťou systému vracajúcej sa krvi v ramene, nie je zobrazená. Rovnako ani lymfatické uzliny, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti. Koncentrovaný prudký náraz nahor do tejto oblasti by teda mohol spôsobiť poškodenie, šok, narušenie funkcie, opuch alebo roztrhnutie jedného alebo viacerých z týchto systémov. 

Aby ste sa dostali na túto križovatku, musí byť rameno zdvihnuté, čo vysvetľuje polohu druhého ramena (horného bloku). Druhá ruka/ruka zablokuje prichádzajúci úder, potom chytí a mierne zdvihne súperovu ruku, čím vystaví normálne chránené vitálne miesto zničujúcemu úderu.

Pri pohľade na obrázky a čítaní, kde a s čím sú spoje spojené, je možné súdiť, že dostatočné poškodenie týchto tepien a nervov môže zabiť človeka vnútorným krvácaním spôsobeným prasknutím tepien, prerušením prietoku krvi, prerušením nervových signálov do mozgu, opuchom atď. K smrti môže dôjsť pravdepodobne v priebehu niekoľkých minút alebo niekoľkých hodín v závislosti od presnosti a sily úderu. Tvrdý úder v tomto mieste by mohol okamžite eliminovať použitie zasiahnutej paže a  bolesť by bola veľmi intenzívna a účinne by eliminovala súpera z boja. Rýchlosť krvácania z prasknutia ciev by určilo množstvo času pred smrťou a zdá sa, že prasknutia, ako sú tieto, je ťažké napraviť, dokonca aj s dnešnou technológiou.

Stimulácia a poškodenie rôznych nervov by navyše spôsobilo, že sa u vás objaví nevoľnosť a závraty zodpovedajúce popisu uvedenému v knihe jujitsu, a mohlo by dôjsť aj k zvracaniu. V dobách, keď sa formovala väčšina kata, neexistovali lekárske znalosti a chirurgické techniky, ktoré by boli k dispozícii na opravu poškodenia, a preto mohlo byť poškodenie smrteľné, čo by účinne eliminovalo potenciálneho budúceho protivníka, ktorý by sa rozhodol zabiť vás alebo jedného z vašich spojencov alebo rodinu. Navyše, keďže rodina vášho nepriateľa na ňom prežitie pravdepodobne závisela, jeho smrť by mohla tiež znížiť ich šance na prežitie, čím by sa účinne znížili potenciálni budúci nepriatelia.

Na základe starých kníh o ju jutsu popisujúcich techniky z 18. storočia ( napr.: Daniel Max Craig: Japan's Ultimate Martial Art: Jujitsu Before 1882 The Classical Japanese Art Of Self Defense) môže presný úder hrotmi prstov do podpažnej jamky spôsobiť okamžitú bolesť a opuch. Tvrdá opuchlina sa vraj vytvorí do 15 minút. Ďalšie symptómy môžu obsahovať kyslú chuť v ústach, sucho v hrdle a nádchu.

Na ďalší deň stráca obeť takéhoto útoku chuť do jedla, má ťažkosti s dýchaním a dostaví sa ostrá bolesť vyrážajúca zo zahiahnutej ruky dole rebrami až do bokov. Ďalej sa môže dostaviť kašeľ, bolesť pokračuje do hrudníka a môže prísť zvracanie bielej hlienovitej tekutiny, podobnej zemiakovej kaši. Nakoniec sa vraj môže dostaviť všeobecná únava a slabosť vedúca až k smrti.

Z pohľadu anatómie je podpažná jamka hlavnou križovatkou tesne nakopených žíl, tepien a nervov smerujúcich do ruky, ktoré sú pri zdvihnutej ruke nechránené kosťami alebo svalmi.

Nachádza sa tu tzv. brachial plexus (pletenec nervov, ktoré vychádzajú z krku a vedú popod kľúčnu kosť), z ktorého vychádzajú axilárny, mediánny, radiálny a ulnárny nerv, ktoré inervujú ruku. Tiež je tu axilárna tepna, ktorá zásobí krvovu ruku a tiež prsný sval, ďalej brachiálna žila odvádzajúca krv z ruky a nakoniec lymfatické uzliny.

Takže ostrý úder (vpich) do tejto oblasti smerujúci zdola nahor môže skutočne spôsobiť ostrú bolesť, šok, vyradenie ruky a opuchnutie, prípadne poškodenie niektorej zo spomenutých dôležitých systémov.

V snahe zasiahnuť tento vitálny bod, musí byť ruka zdvihnutá napríklad blokom, čo je zakódované v mnohých vyšších kata - napr. pinan nidan (heian nidan).

Poškodenie tepny alebo žily môže viesť k skrytému vnútornému krvácaniu, opuch môže tlačiť na nervy a znefunkčniť ruku. Ako rýchlo krváca toto miesto, môže určovať aj čas, kedy nastane smrť. Najmä v minulosti, keď neexistovali moderné lekárske prístroje a postupy. Dokonca aj dnes je to problematické miesto kvôli svojej nedostupnej polohe.

V minulosti sa bojové umenia používali v skutočnom boji - častokrát na život alebo smrť. Majstri hľadali účinné techniky na zneškodnenie protivníka jediným úderom - veľmi rýchlym, bolestivým a smrteľným. Z kata sa môžeme naučiť mnoho útokov na vitálne body a to nám dáva motiváciu na štúdium ľudskej anatómie. Totiž mnoho vitálnych bodov sú križovatky tepien, žíl a nervových pletencov. Z histórie je známe, že shaolinskí mnísi a majstri bojových umení so znalosťou ľudskej anatómie, boli dokonca často vyhľadávanými liečiteľmi.

Pohľad TČM

Z pohľadu tradičnej čínskej medicíny tu začína meridián srdca. Začína od srdca a rozdeľuje sa na tri vetvy. Jedna smeruje do tenkého čreva, druhá prebieha hore hrdlom smerom k očiam a tretia vetva vystupuje pod pažu a prebieha po vnútornej strane predlaktia, lakťa a nadlaktia. Potom prechádza vnútornou stranou zápästia a dlane a končí na vnútornej špičke malíčka, kde sa spája s poludníkom tenkého čreva.

Príznaky:

Disharmónia srdcového meridiánu vedie k bolesti v oblasti srdca (prekordiálna bolesť alebo bolesť v hrudnej kosti). Podľa TČM srdce riadi krv a pulz. Bez dostatočnej výživy môže jednotlivec pociťovať smäd a sucho v krku. Bolesť na vnútornej strane predlaktia a teplo v dlani môžu tiež naznačovať problémy v tomto meridiáne.

Hlavné indikácie:

Akupunktúrne body na tomto meridiáne sú indikované pri srdcových, hrudných a psychických problémoch. Sú tiež indikované na symptómy pozdĺž meridiánu.

 

Zdroj:

https://sen842cova.blogspot.com/2015/08/anatomy-of-armpit.html

Arm Shao Yin Heart Meridian (shen-nong.com)

Heart N. Meridian - ECAN International school of acupuncture - Learn Acupuncture in India. Next Course November 2016 (natural-acupuncture.com)

bubishi_article_by_stanic_milos.pdf (uechi-ryu.com)

 

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).