Tuesday, 08 March 2016 20:14

Vysvetlenie pojmu nutná obrana

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Ak vás niekto napadne na diskotéke alebo na ulici, nemôžete ho v rámci nutnej obrany dobiť na smrť, ale tiež to neznamená, že sa musíte nechať otĺkať. Tiež nie je pravdou, že musíte počkať, kým vás prvý udrie.

Nutnou obranou rozumieme právom garantovanú možnosť brániť sa proti protiprávnym fyzickým útokom (vrátane útokov na majetok) tým spôsobom, že obranca môže útočníkovi v nutnej obrane spôsobiť ujmu na zdraví, pričom obranca za také konanie nebude trestne zodpovedný.

 

Obranca v rámci nutnej obrany môže zakročiť na ochranu vlastnej osoby a majetku, ako aj na ochranu hociktorej inej osoby alebo jej majetku (môže ísť aj o úplne neznámu osobu).

Súd pri rozhodovaní prihliada napríklad aj na  to, či niektorý z  účastníkov incidentu ovládal bojové umenie, či k útoku došlo večer na  osamelom mieste, alebo cez deň na  rušnej ulici, či išlo o  náhodný atak, alebo dlhotrvajúci konflikt, či bol napadnutý prekvapený, zľakol sa a  konal v  rozrušení a  akú zbraň jedna i  druhá strana použila. Zbraňou sa chápe čokoľvek, čo môže útok urobiť účinnejším - nôž, auto, pištoľ, tyč, skala i  omamný prostriedok.

Pri ochrane zdravia a  života treba mať vždy na  pamäti, že ide o  obranu, nie o  útok, odplatu či vyrovnávanie účtov. Bránime sa, kým útok trvá alebo hrozí. Nutná obrana je na  odvrátenie útoku, nie na  to, aby sme niekoho beztrestne zbili či dokonca zabili.

 

Proti útočníkovi obranca môže použiť intenzívnejšie prostriedky, než ktoré používa útočník (napr. proti nožu strelnú zbraň). Použitie týchto prostriedkov však nesmie byť zjavne neprimerané útoku útočníka, najmä k jeho spôsobu, miesta a času, okolnostiam vzťahujúcim sa k osobe útočníka alebo k osobe obrancu. Teda napríklad pri menšej potýčke dvoch osôb nemožno hneď strieľať po útočníkovi; proti „vyhlásenému krčmovému bitkárovi“ (hoci neozbrojenom) - ktorý protiprávne zaútočil na inú osobu - o ktorom je známe (resp. sa možno obávať), že je veľmi agresívny, možno použiť i strelnú zbraň. O neprimeranú obranu by išlo aj vtedy, ak by obranca, ktorý ovláda niektoré bojové umenie, použil proti neozbrojenému, fyzicky slabšiemu útočníkovi napr. strelnú zbraň alebo nôž, prípadne, ak by dolámal nohy, ak by obranca mohol útok útočníka bez ohrozenia svojho života a zdravia odvrátiť inak. Použitie nutnej obrany má byť zamerané na vyradenie útočníka z ďalšieho útoku (z jeho pokračovania) - napr. ak obranca zloží útočníka na zem (s tým, že útočník je schopný sa ešte postaviť), môže ho ešte viac vyradiť (čo ak má nôž alebo strelnú zbraň).

„Zjavne neprimeraná obrana“ nemusí byť trestným činom v  prípade, že obranca koná v  silnom rozrušení spôsobenom útokom. Platí to aj vtedy, ak bol útočník fyzicky slabší alebo mal „horšiu“ zbraň. Nemožno napríklad všeobecne konštatovať, že obranca ovládajúci bojové umenia ich nemôže použiť voči fyzicky slabšiemu útočníkovi, žene či staršiemu človeku. Ak bol fyzicky slabší útočník ozbrojený a  silnejší obranca ho pri obrane zranil chvatom bojového umenia, išlo by o konanie v  nutnej obrane.

Nutná obrana v skratke:

ak niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok, jeho konanie nie je trestným činom

ak bola obrana „celkom zjavne neprimeraná útoku“, nejde o  nutnú obranu

ak dotyčný konal v  silnom rozrušení spôsobenom útokom, najmä v  dôsledku zmätku, strachu alebo zľaknutia, nebude trestne zodpovedný

ak sa niekto mylne domnieva, že útok hrozí, môže byť potrestaný za čin spáchaný z  nedbanlivosti

Zdroj:

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/07/kedy-mozete-zabit-beztrestne.html

http://www.iwchs.sk/index.php/sebaobrana/20-nutna-obrana

 

 

Čítať 1200 krát Naposledy zmenené Tuesday, 08 March 2016 20:31
Viac z tejto kategórie: Boj na ulici a trestný zákon »
FaLang translation system by Faboba