správa webstránky

správa webstránky (4)

Thursday, 12 December 2019 21:50

Štatistiky tréningov

Napísal(a)
Wednesday, 22 February 2017 19:42

Kontakt

Napísal(a)

 

Saturday, 05 March 2016 11:04

Často kladené otázky

Napísal(a)

Čo ponúka klub ARASHI BUDOKAN Palárikovo?

·         drinu a pot, kvalitu a nie kvantitu, realistický progres, nie zázraky

·         systematický tréningový program a individuálny prístup

·         metodický rozvoj bojových schopností pre sebaobranu aj športový zápas

·         intenzívny silový a kondičný tréning

·         zdravotné cvičenia

·         teóriu, koncepty, princípy, názvoslovie, moderné metódy výuky

·         semináre a tréningy pod vedením pozývaných hostí

·         cenovú dostupnosť pre každého (tréningy ZADARMO)

Koľko sa platí za tréning?

·         Tréningy sú ZADARMO, to znamená, že za tréningy a dokonca ani za skúšky technickej vyspelosti (tzv. páskovanie) sa neplatí a keďže nám nejde o počet cvičencov, ktorí budú “plniť kasu”, neberieme každého.

Čo myslíte tým, že neberiete každého?

·         Ako už bolo spomenuté, ide nám o kvalitu – nie kvantitu. Nejde nám o zisk z členských poplatkov a preto nepotrebujeme mať 50 – 60 členov, pretože ako je bežné v niektorých väčších kluboch, sa tréner pri takom počte cvičiacich nemôže venovať každému individuálne a pri napr. hodinovom tréningu po odpočítani 20 minútového rozohriatia a rozcvičenia a 10 minútového strečingu na konci tréningu, ostane 30 minút čistého času na tréning a pri 60 cvičencoch to vychádza iba 30 sekúnd na jedného cvičenca, to znamená, že tréner nemá možnosť sa venovať každému dostatočne, najmä ak nemá dostatok starších žiakov, ktorí ho vedia v tomto zastúpiť.

Kto sa môže stať členom klubu ARASHI BUDOKAN Palárikovo?

·         Prihlásiť sa môže ten, kto má skutočný záujem o tréning bojového umenia a má dostatočnú sebadisciplínu, je spoločenský, nekonfliktný a dosiahol minimálny vek 15 rokov.

Konajú sa aj skúšky na technické stupne?

·         Skúšky technickej vyspelosti (tzv. páskovanie) sa konajú jeden až dva krát ročne. Kritéria sú spísane v technickom poriadku, termín sa určuje na zasadnutí členskej rady. Samotný inštruktor Vám tiež môže navrhnúť možnosť skúšky.

Ako prebiehajú skúšky na technické stupne?

·         Na skúškach technickej vyspelosti sa preverujú :

• technické znalosti: základná technika – KIHON a techniky v pohybe - KIHON IDO

• riadené cvičenie vo dvojiciach – precvičovanie útočných a obranných techník, voľný zápas

• kondičná príprava – kľuky, drepy, výpady, angličáky (“burpees”) a pod.

• teoretické vedomosti

• aplikácie kyusho jutsu vo dvojiciach

·         Skúšky technickej vyspelosti trvajú spravidla jednu hodinu až tri hodiny v závislosti na stupni, ktorý sa snažíte dosiahnuť a sú fyzicky a psychicky veľmi náročné.

 

·         Okrem preverovaných vecí sa do úvahy berú aj ďaľšie faktory, ako napríklad celková doba trénovania, prístup k tréningom, príspevok k rozvoju Arashi Budokan (trénerská prax, reprezentácia na verejnosti, zásluhy o rozvoj klubu) a celkové charakterové a morálno-vôľové vlastnosti.