Tuesday, 08 October 2019 17:30

1. Seminár sebaobrany SSTKK

Dňa 5. októbra sme sa zúčastnili 1. Seminára sebaobrany Slovenskej spoločnosti tradičného Karate a Kobudo, ktorej prezident Erik Štefák (5.dan goju ryu meibukan) je oficiálnym zástupcom Goju-ryu karate a kobudo renmei pre územie Slovenska.

Zverejnené v Klubové info