Tuesday, 08 October 2019 17:30

1. Seminár sebaobrany SSTKK

Dňa 5. októbra sme sa zúčastnili 1. Seminára sebaobrany Slovenskej spoločnosti tradičného Karate a Kobudo, ktorej prezident Erik Štefák (5.dan goju ryu meibukan) je oficiálnym zástupcom Goju-ryu karate a kobudo renmei pre územie Slovenska.

Zverejnené v Klubové info
Thursday, 10 March 2016 09:56

Boj na ulici a trestný zákon

Každý, kto sa venuje bojovým umeniam a sebaobrane by sa mal oboznámiť s právnymi aspektami boja na ulici. V tomto článku prinášam niekoľko vybraných paragrafov trestného zákona, ktoré sa spájajú so sebaobranou a riešením konfliktných situácií na ulici.

Zverejnené v právo a zákony
Tuesday, 08 March 2016 20:14

Vysvetlenie pojmu nutná obrana

Ak vás niekto napadne na diskotéke alebo na ulici, nemôžete ho v rámci nutnej obrany dobiť na smrť, ale tiež to neznamená, že sa musíte nechať otĺkať. Tiež nie je pravdou, že musíte počkať, kým vás prvý udrie.

Nutnou obranou rozumieme právom garantovanú možnosť brániť sa proti protiprávnym fyzickým útokom (vrátane útokov na majetok) tým spôsobom, že obranca môže útočníkovi v nutnej obrane spôsobiť ujmu na zdraví, pričom obranca za také konanie nebude trestne zodpovedný.

Zverejnené v právo a zákony

Izraelský bezpečnostný expert Dr. Avi BLEIER, držiteľ 8.danu a zakladateľ Intensive Krav Maga pre políciu, armádu a rôzne bezpečnostné agentúry a tiež zakladateľ bezpečnostnej agentúry I.S.A.T.I. (International Security & Anti – Terror Institute) navštívil Slovensko a v dňoch 27. októbra v Gabčíkove a 29. októbra vo Veľkom Mederi organizoval seminár, ktorého sme sa zúčastnili aj my.

Zverejnené v Klubové info