Adrián Kleman

Adrián Kleman

Thursday, 04 December 2014 10:35

Farebné označenie Obi (opaskov)

Neodmysliteľnou súčasťou GI (odevu) cvičenca bojových umení je OBI (opasok) , ktorý ma v podstate dvojaký význam. Kým v prvom rade napĺňa praktickú stránku veci (sťahujeme ním vrchnú časť GI) , tak v druhom ide o jeho etickú podstatu, pomocou ktorej je možné bližšie spoznať charakterové a technické vlasnosti jeho nositeľa. Súčasné farebné označenie opaskov bolo údajne (podľa majstra karate-do Hizatakeho) prevzaté zo života budhistických kňazov, ktorí touto formou rozlišovali stupne duchovných schopností.

Thursday, 10 March 2016 09:56

Boj na ulici a trestný zákon

Každý, kto sa venuje bojovým umeniam a sebaobrane by sa mal oboznámiť s právnymi aspektami boja na ulici. V tomto článku prinášam niekoľko vybraných paragrafov trestného zákona, ktoré sa spájajú so sebaobranou a riešením konfliktných situácií na ulici.

Tuesday, 08 March 2016 20:14

Vysvetlenie pojmu nutná obrana

Ak vás niekto napadne na diskotéke alebo na ulici, nemôžete ho v rámci nutnej obrany dobiť na smrť, ale tiež to neznamená, že sa musíte nechať otĺkať. Tiež nie je pravdou, že musíte počkať, kým vás prvý udrie.

Nutnou obranou rozumieme právom garantovanú možnosť brániť sa proti protiprávnym fyzickým útokom (vrátane útokov na majetok) tým spôsobom, že obranca môže útočníkovi v nutnej obrane spôsobiť ujmu na zdraví, pričom obranca za také konanie nebude trestne zodpovedný.

V mnohých komédiách je to veľká sranda keď muža nakopnú medzi nohy. Avšak, ak ste niekedy niečo podobné zažili viete, že to až také zábavné nie je, pretože bolesť je silná natoľko, že niektorí sa až zvíjajú na zemi v agónii.

Na tejto bolesti je niečo dosť zvláštne: to, že bolesť cítime na inom mieste, ako vznikla. Kop do rozkroku väčšinou nepoškodí trvalo semenníky, ale spôsobí že dostaneme silné bolesti brucha až sa nám chce zvracať. Čo na to hovorí veda?

Saturday, 05 March 2016 11:04

Často kladené otázky


Čo ponúka klub ARASHI BUDOKAN Palárikovo?

·         drinu a pot, kvalitu a nie kvantitu, realistický progres, nie zázraky

·         systematický tréningový program a individuálny prístup

·         metodický rozvoj bojových schopností pre sebaobranu aj športový zápas

·         intenzívny silový a kondičný tréning

·         zdravotné cvičenia

·         teóriu, koncepty, princípy, názvoslovie, moderné metódy výuky

·         semináre a tréningy pod vedením pozývaných hostí

·         cenovú dostupnosť pre každého (tréningy ZADARMO)

Koľko sa platí za tréning?

·         Tréningy sú ZADARMO, to znamená, že za tréningy a dokonca ani za skúšky technickej vyspelosti (tzv. páskovanie) sa neplatí a keďže nám nejde o počet cvičencov, ktorí budú “plniť kasu”, neberieme každého.

Čo myslíte tým, že neberiete každého?

·         Ako už bolo spomenuté, ide nám o kvalitu – nie kvantitu. Nejde nám o zisk z členských poplatkov a preto nepotrebujeme mať 50 – 60 členov, pretože ako je bežné v niektorých väčších kluboch, sa tréner pri takom počte cvičiacich nemôže venovať každému individuálne a pri napr. hodinovom tréningu po odpočítani 20 minútového rozohriatia a rozcvičenia a 10 minútového strečingu na konci tréningu, ostane 30 minút čistého času na tréning a pri 60 cvičencoch to vychádza iba 30 sekúnd na jedného cvičenca, to znamená, že tréner nemá možnosť sa venovať každému dostatočne, najmä ak nemá dostatok starších žiakov, ktorí ho vedia v tomto zastúpiť.

Kto sa môže stať členom klubu ARASHI BUDOKAN Palárikovo?

·         Prihlásiť sa môže ten, kto má skutočný záujem o tréning bojového umenia a má dostatočnú sebadisciplínu, je spoločenský, nekonfliktný a dosiahol minimálny vek 15 rokov.

Konajú sa aj skúšky na technické stupne?

·         Skúšky technickej vyspelosti (tzv. páskovanie) sa konajú jeden až dva krát ročne. Kritéria sú spísane v technickom poriadku, termín sa určuje na zasadnutí členskej rady. Samotný inštruktor Vám tiež môže navrhnúť možnosť skúšky.

Ako prebiehajú skúšky na technické stupne?

·         Na skúškach technickej vyspelosti sa preverujú :

• technické znalosti: základná technika – KIHON a techniky v pohybe - KIHON IDO

• riadené cvičenie vo dvojiciach – precvičovanie útočných a obranných techník, voľný zápas

• kondičná príprava – kľuky, drepy, výpady, angličáky (“burpees”) a pod.

• teoretické vedomosti

• aplikácie kyusho jutsu vo dvojiciach

·         Skúšky technickej vyspelosti trvajú spravidla jednu hodinu až tri hodiny v závislosti na stupni, ktorý sa snažíte dosiahnuť a sú fyzicky a psychicky veľmi náročné.

 

·         Okrem preverovaných vecí sa do úvahy berú aj ďaľšie faktory, ako napríklad celková doba trénovania, prístup k tréningom, príspevok k rozvoju Arashi Budokan (trénerská prax, reprezentácia na verejnosti, zásluhy o rozvoj klubu) a celkové charakterové a morálno-vôľové vlastnosti.

 

Monday, 04 March 2013 21:11

Čo znamená udierať na vitálne body?

Udierať na vitálne body znamená uzatvoriť dráhy vnútorných kanálov a prerušenie ich prepravnej funkcie. Ľudské telo (hlava, končatiny, päť orgánov, alebo vnútorností zang a šesť fu) je spojené šľachami a paralelne s nimije zavlažované tepnami a žilami. Človek sa nemôže hýbať ak sújeho šľachy, alebo cievy poškodené. A ak prestane pracovať jeho krv, tepny, alebo šľachy, stratí vedomie. Šľachy a cievy začínajú v končekoch prstov, zhromažďujú sa v kĺboch a smerujú do hlavy a tváre. Energia qi riadi činnosť šliach a ciev. Tu  vám prinášam doslovný prepis pdf súboru bubishi-3kapitola ( jedná sa o doslovný prepis časti).

Thursday, 26 April 2012 21:01

Náuka o vitálnych bodoch podľa BUBISHI

V období dynastie Song (960 - 1279) Čína utrpela mnoho vojenských porážok a rozkladala sa na pomerne malom území. Cisári dynastie Song namiesto podpory vojska radšej kládli dôraz na snahy obyčajných občanov. A tak sa v tomto období dosiahol veľký pokrok v oblasti umenia, literatúry a medicíny, obzvlášť v akupunktúre a moxe.

Saturday, 24 May 2014 19:59

Vitálne body v ninjutsu.

 

V ninjutsu sa body kyusho chápu skôr ako reálne anatomické miesta na tele, ktoré možno využiť na spôsobenie bolesti, zranenia alebo smrti, než akupunktúrne body alebo energetické kanály. Ninjovia tieto body veľmi dobre poznali a to im dávalo v boji výhodu voči fyzicky silnejšiemu súperovi.

Sunday, 25 May 2014 19:45

Vitálny bod Koori

Názov Koo-ri znamená obojsmerná výhoda, čo pravdepodobne odkazuje na dva možné spôsoby, ktorými môže byť použitý. Tento bod môže byť použitý na odvrátenie útoku, alebo ním môžeme odviesť pozornosť protivníka pred naším hlavným útokom na inú časť tela alebo dokonca spôsobiť rovno zranenie chodidla bez ďaľších následných akcií.

Používajú sa v armáde, elitných policajných zložkách, profesionálnych týmoch amerického futbalu, boxerských kluboch, kluboch bojových umení, crossfit telocvičniach atď... Všetky skupiny týchto ľudí majú spoločný cieľ – byť v kondícii. Na to im slúži jednoduchý, univerzálny, ale smrteľne efektívny cvik nazývaný Burpee alebo aj Angličák.

Strana 5 z 7