Tuesday, 13 August 2019 20:24

Sústredenie Siófok 2019 v Maďarsku

V dňoch 19. – 21. júla 2019 sme spoločne s členmi Kyokushin karate klubu Zemné organizovali „Sústredenie Siófok 2019“ pri jazere Balaton v Maďarsku.

Zverejnené v Klubové info

Pri pôsobení na tento bod ovplyvňujeme senzitívne nervové zakončenie, konkrétne proprioreceptor, čo je nervové zakončenie prinášajúce informácie z vnútorného prostredia.

Zverejnené v vitálne body
Saturday, 11 August 2018 12:26

Sústredenie Balaton 2018

V dňoch 27. – 29. júla 2018 sme spoločne s členmi Kyokushin karate klubu Zemné a Kyokushin karate klubu Dolný Štál organizovali „Sústredenie pri Balatone 2018“ v obci Gyenesdiás, Maďarsko.

Zverejnené v Klubové info
Sunday, 19 November 2017 13:00

Celodenné sústredenie

Dňa 22. júla sme spoločne s Kyokushin Karate klubom Zemné zorganizovali celodenné sústredenie. Sústredenie bolo rozdelené do dvoch tréningových blokov a dvoch spoločenských akcií. Najväčšia zásluha patrí trénerke Eve Kissovej, ktorá sa najväčším dielom zaslúžila o úspech akcie. Tréningy boli pod jej vedením a o prípravu chutného guláša na obed a pečeného a grilovaného jedla večer sa tiež zaslúžila najväčšou mierou.

Zverejnené v Klubové info
Sunday, 12 March 2017 19:55

Tréning v Zemnom

Dňa 11.03. sme už po niekoľký raz absolvovali tréning v Kyokushin Karate klube Zemné pod vedením trénerky Evy Kissovej, držiteľky 1.danu.

Vyše dvojhodinový tréning bol zameraný najmä na základné techniky v pohybe (kihon-ido), hojo undo a kumite podľa pravidiel Kyokushinkai, organizácie IKO-1, ktorej vedúcim predstaviteľom je kancho Shokei Matsui, držiteľ 8.danu.

Zverejnené v Klubové info
Monday, 20 February 2017 22:36

Arashi Budokan Palárikovo vid.2

 

 

Zverejnené v videá - bojové umenia
Thursday, 26 January 2017 17:27

Úspešný rok za nami

V roku 2016 sme s našim klubom opäť urobili výrazný pokrok. Absolvovali sme niekoľko kvalitných seminárov, zorganizovali zaujímavé akcie a nadviazali spoluprácu s majstrami zo zahraničia, ktorú budeme môcť v budúcnosti ešte viac rozvíjať.

Zverejnené v Klubové info
Saturday, 23 July 2016 22:19

Outdoor tréning v rieke Váh

Dňa 22. júla sme s Kyokushin karate klubom Zemné absolvovali spoločný tréning v rieke Váh. Tréning viedla pani Eva Kissová, trénerka z Kyokushin karate klubu Zemné, držiteľka 1.danu (čierneho opasku) v najtvrdšom štýle karate, ktorý sa trénuje na Slovensku a členka Slovenského Zväzu Kyokushin karate, predsedom ktorého je pán Norbert Rácz, 4.dan Kyokushin Karate.

Zverejnené v Klubové info

V sobotu, dňa 18. júna 2016 sme v spolupráci s trénerkou z Kyokushin Karate klubu Zemné, Evou KISSOVOU, držiteľkou 1.danu, s ktorou už tradične máme vynikajúce vzťahy, zorganizovali náročný dvojhodinový tréning v rieke Váh pri obci Zemné.

Zverejnené v Klubové info
Saturday, 05 March 2016 11:04

Často kladené otázky


Čo ponúka klub ARASHI BUDOKAN Palárikovo?

·         drinu a pot, kvalitu a nie kvantitu, realistický progres, nie zázraky

·         systematický tréningový program a individuálny prístup

·         metodický rozvoj bojových schopností pre sebaobranu aj športový zápas

·         intenzívny silový a kondičný tréning

·         zdravotné cvičenia

·         teóriu, koncepty, princípy, názvoslovie, moderné metódy výuky

·         semináre a tréningy pod vedením pozývaných hostí

·         cenovú dostupnosť pre každého (tréningy ZADARMO)

Koľko sa platí za tréning?

·         Tréningy sú ZADARMO, to znamená, že za tréningy a dokonca ani za skúšky technickej vyspelosti (tzv. páskovanie) sa neplatí a keďže nám nejde o počet cvičencov, ktorí budú “plniť kasu”, neberieme každého.

Čo myslíte tým, že neberiete každého?

·         Ako už bolo spomenuté, ide nám o kvalitu – nie kvantitu. Nejde nám o zisk z členských poplatkov a preto nepotrebujeme mať 50 – 60 členov, pretože ako je bežné v niektorých väčších kluboch, sa tréner pri takom počte cvičiacich nemôže venovať každému individuálne a pri napr. hodinovom tréningu po odpočítani 20 minútového rozohriatia a rozcvičenia a 10 minútového strečingu na konci tréningu, ostane 30 minút čistého času na tréning a pri 60 cvičencoch to vychádza iba 30 sekúnd na jedného cvičenca, to znamená, že tréner nemá možnosť sa venovať každému dostatočne, najmä ak nemá dostatok starších žiakov, ktorí ho vedia v tomto zastúpiť.

Kto sa môže stať členom klubu ARASHI BUDOKAN Palárikovo?

·         Prihlásiť sa môže ten, kto má skutočný záujem o tréning bojového umenia a má dostatočnú sebadisciplínu, je spoločenský, nekonfliktný a dosiahol minimálny vek 15 rokov.

Konajú sa aj skúšky na technické stupne?

·         Skúšky technickej vyspelosti (tzv. páskovanie) sa konajú jeden až dva krát ročne. Kritéria sú spísane v technickom poriadku, termín sa určuje na zasadnutí členskej rady. Samotný inštruktor Vám tiež môže navrhnúť možnosť skúšky.

Ako prebiehajú skúšky na technické stupne?

·         Na skúškach technickej vyspelosti sa preverujú :

• technické znalosti: základná technika – KIHON a techniky v pohybe - KIHON IDO

• riadené cvičenie vo dvojiciach – precvičovanie útočných a obranných techník, voľný zápas

• kondičná príprava – kľuky, drepy, výpady, angličáky (“burpees”) a pod.

• teoretické vedomosti

• aplikácie kyusho jutsu vo dvojiciach

·         Skúšky technickej vyspelosti trvajú spravidla jednu hodinu až tri hodiny v závislosti na stupni, ktorý sa snažíte dosiahnuť a sú fyzicky a psychicky veľmi náročné.

 

·         Okrem preverovaných vecí sa do úvahy berú aj ďaľšie faktory, ako napríklad celková doba trénovania, prístup k tréningom, príspevok k rozvoju Arashi Budokan (trénerská prax, reprezentácia na verejnosti, zásluhy o rozvoj klubu) a celkové charakterové a morálno-vôľové vlastnosti.

 

Zverejnené v správa webstránky