Friday, 17 February 2017 15:57

O Kyusho

Kyusho Jutsu

Kyusho-jutsu, skrátene nazývané Kyusho, je bojové umenie, v ktorom sa útočí na citlivé miesta ľudského tela, najmä na miesta, kde nervy prechádzajú nekryté svalmi popri kosti, kde sa križujú, rozvetvujú alebo kde sú umiestnené nervové zakončenia a receptory. Poznatky o reakcii človeka na jednotlivé body na tele vychádzajú zo znalostí čínskej medicíny, ktorá je stará mnoho tisíc rokov. Pre Kyusho-jutsu existuje mnoho názvov (napr. Dim-mak), ďalšie podobné označenia alebo názvy bojových umení majú rovnaký základ -> využívajú vitálne body na ľudskom tele na sebaobranu a pacifikovanie útočníka.

Zverejnené v ostatná teória kyusho
Monday, 26 December 2016 20:21

"Mental nerve"

Tzv. Mental nerve je bod na spodnej čeľusti, kde jedna z vetiev trojklanného nervu, ktorá inervuje zuby, vychádza otvorom v sánke na jej povrch a rozvetvuje sa na brade. Nájdeme ho tak, že spravíme kolmicu k zemi z kútikov úst.

Zverejnené v vitálne body
Saturday, 17 December 2016 08:15

Yifeng - trojitý ohrievač 17

Tento bod sa nachádza v priehlbine pod ušným boltcom na zadnej strane sánky. Leží na tzv. koreni trojklanného (tvárového) nervu. Tvárový nerv sa napája na blúdivý nerv, ktorý keď je stimulovaný, môže ovplyvniť činnosť srdca. Správne aktivovanie tohoto bodu môže veľmi ľahko spôsobiť mdloby. Úder zozadu sánky smerom ku koreňu nosa spôsobí najlepší účinok, ale funguje dobre už aj pri zatlačení prstom, čo sa ukázalo užitočné v praxi strážcov zákona a ochrankárov.

Zverejnené v vitálne body
Wednesday, 05 October 2016 17:27

Princípy použitia vitálnych bodov

Štúdium vitálnych bodov je úzko spojené so štúdiom anatómie. Kľúčom pri zasahovaní vitálnych bodov nie je sila úderu, ale presnosť a uhol. Je to využívanie anatomických slabostí ľudského tela na získanie prevahy v boji. Dôležité je vedieť, ako vitálne body fungujú, čo spôsobujú a ako ich správne zasiahnuť.

Zverejnené v ostatná teória kyusho
Monday, 17 February 2014 20:56

"Pricviknutie" nervov pri tekubi osae

Tekubi osae, v Aikidó známe ako štvrtá forma znehybnenia yonkyo, je špecifická tým, že nejde len o bežnú páku na kĺb. Využíva sa "pricviknutie" ulnárneho a radiálneho nervu o kosť akoby kliešťami z prvých viditeľných článkov palca a ukazováka, čo vyšle silný signál pocitu bolesti do mozgu.

Zverejnené v vitálne body
Sunday, 26 January 2014 11:07

Vitálny bod v podpažnej jamke

Na základe starých kníh o ju jutsu popisujúcich techniky z 18. storočia ( napr.: Daniel Max Craig: Japan's Ultimate Martial Art: Jujitsu Before 1882 The Classical Japanese Art Of Self Defense) môže presný úder hrotmi prstov do podpažnej jamky spôsobiť okamžitú bolesť a opuch. Tvrdá opuchlina sa vraj vytvorí do 15 minút. Ďalšie symptómy môžu obsahovať kyslú chuť v ústach, sucho v hrdle a nádchu.

Zverejnené v vitálne body
Monday, 04 March 2013 21:11

Čo znamená udierať na vitálne body?

Udierať na vitálne body znamená uzatvoriť dráhy vnútorných kanálov a prerušenie ich prepravnej funkcie. Ľudské telo (hlava, končatiny, päť orgánov, alebo vnútorností zang a šesť fu) je spojené šľachami a paralelne s nimije zavlažované tepnami a žilami. Človek sa nemôže hýbať ak sújeho šľachy, alebo cievy poškodené. A ak prestane pracovať jeho krv, tepny, alebo šľachy, stratí vedomie. Šľachy a cievy začínajú v končekoch prstov, zhromažďujú sa v kĺboch a smerujú do hlavy a tváre. Energia qi riadi činnosť šliach a ciev. Tu  vám prinášam doslovný prepis pdf súboru bubishi-3kapitola ( jedná sa o doslovný prepis časti).

Zverejnené v ostatná teória kyusho
Thursday, 26 April 2012 21:01

Náuka o vitálnych bodoch podľa BUBISHI

V období dynastie Song (960 - 1279) Čína utrpela mnoho vojenských porážok a rozkladala sa na pomerne malom území. Cisári dynastie Song namiesto podpory vojska radšej kládli dôraz na snahy obyčajných občanov. A tak sa v tomto období dosiahol veľký pokrok v oblasti umenia, literatúry a medicíny, obzvlášť v akupunktúre a moxe.

Zverejnené v ostatná teória kyusho
Saturday, 24 May 2014 19:59

Vitálne body v ninjutsu.

 

V ninjutsu sa body kyusho chápu skôr ako reálne anatomické miesta na tele, ktoré možno využiť na spôsobenie bolesti, zranenia alebo smrti, než akupunktúrne body alebo energetické kanály. Ninjovia tieto body veľmi dobre poznali a to im dávalo v boji výhodu voči fyzicky silnejšiemu súperovi.

Zverejnené v ostatná teória kyusho
Wednesday, 28 May 2014 18:16

Vitálne body a denná doba.

V rôznu dennú dobu pracujú naše orgány rôznou intenzitou. To si všimli aj dávni majstri bojových umení, ktorí dokázali zasahovať do ich cyklov a zasahovali v rôznu dennú dobu rôzne nervové alebo energetické dráhy orgánov a tak dokázali oveľa efektívnejšie zraniť nepriateľa alebo naopak liečiť zo zranení obete útokov na vitálne body. Aj dnešná moderná veda si všíma telesné biorytmy a ich vplyv. Napríklad cirkadiálny cyklus je jeden z biorytmov, teda kolísanie aktivity a bdelosti najčastejšie s dennou, mesačnou alebo ročnou periódou. Priekopníkom tohoto pojmu je rumunský vedec Franz Halberg.

Zverejnené v ostatná teória kyusho
Strana 1 z 2