Monday, 26 December 2016 20:21

"Mental nerve"

Tzv. Mental nerve je bod na spodnej čeľusti, kde jedna z vetiev trojklanného nervu, ktorá inervuje zuby, vychádza otvorom v sánke na jej povrch a rozvetvuje sa na brade. Nájdeme ho tak, že spravíme kolmicu k zemi z kútikov úst.

Zverejnené v vitálne body
Saturday, 17 December 2016 08:15

Yifeng - trojitý ohrievač 17

Tento bod sa nachádza v priehlbine pod ušným boltcom na zadnej strane sánky. Leží na tzv. koreni trojklanného (tvárového) nervu. Tvárový nerv sa napája na blúdivý nerv, ktorý keď je stimulovaný, môže ovplyvniť činnosť srdca. Správne aktivovanie tohoto bodu môže veľmi ľahko spôsobiť mdloby. Úder zozadu sánky smerom ku koreňu nosa spôsobí najlepší účinok, ale funguje dobre už aj pri zatlačení prstom, čo sa ukázalo užitočné v praxi strážcov zákona a ochrankárov.

Zverejnené v vitálne body
Monday, 17 February 2014 20:56

"Pricviknutie" nervov pri tekubi osae

Tekubi osae, v Aikidó známe ako štvrtá forma znehybnenia yonkyo, je špecifická tým, že nejde len o bežnú páku na kĺb. Využíva sa "pricviknutie" ulnárneho a radiálneho nervu o kosť akoby kliešťami z prvých viditeľných článkov palca a ukazováka, čo vyšle silný signál pocitu bolesti do mozgu.

Zverejnené v vitálne body
Sunday, 26 January 2014 11:07

Vitálny bod v podpažnej jamke

Na základe starých kníh o ju jutsu popisujúcich techniky z 18. storočia ( napr.: Daniel Max Craig: Japan's Ultimate Martial Art: Jujitsu Before 1882 The Classical Japanese Art Of Self Defense) môže presný úder hrotmi prstov do podpažnej jamky spôsobiť okamžitú bolesť a opuch. Tvrdá opuchlina sa vraj vytvorí do 15 minút. Ďalšie symptómy môžu obsahovať kyslú chuť v ústach, sucho v hrdle a nádchu.

Zverejnené v vitálne body
Wednesday, 28 May 2014 18:16

Vitálne body a denná doba.

V rôznu dennú dobu pracujú naše orgány rôznou intenzitou. To si všimli aj dávni majstri bojových umení, ktorí dokázali zasahovať do ich cyklov a zasahovali v rôznu dennú dobu rôzne nervové alebo energetické dráhy orgánov a tak dokázali oveľa efektívnejšie zraniť nepriateľa alebo naopak liečiť zo zranení obete útokov na vitálne body. Aj dnešná moderná veda si všíma telesné biorytmy a ich vplyv. Napríklad cirkadiálny cyklus je jeden z biorytmov, teda kolísanie aktivity a bdelosti najčastejšie s dennou, mesačnou alebo ročnou periódou. Priekopníkom tohoto pojmu je rumunský vedec Franz Halberg.

Zverejnené v ostatná teória kyusho
Saturday, 30 July 2011 20:47

Dim mak - "dotyk smrti"

Kyusho je v Číne známe ako "Dim Mak" čo v preklade znamená "dotyk smrti". Je to pravda alebo legenda? Číňania vravia, že keď určité miesto na tele je zasiahnuté len slabým úderom v správnu dobu, bude nasledovať zranenie alebo dokonca i smrť protivníka.

 

Vitálne body sú tie isté, ktoré sa používajú na liečenie v akupunktúre a iných ázijských liečebných umeniach. Dim mak je súčasťou všetkých skutočných bojových umení ibaže množstvo učiteľov sa nemalo možnosť naučiť tieto vyššie techniky a teda ich aj ďalej predávať.

 

Zverejnené v ostatná teória kyusho
Saturday, 30 July 2011 20:29

Bezpečnostné zásady použitia KYUSHO

Nasledujúce zásady spísal pán Danny Abramovitch na seminári u pána Ricka Clarka v severnej Californii.

Nikdy nezasahujte tlakové body na osobe, ktorá je staršia ako 40 rokov.

Nikdy nezasahujte body na osobe, ktorá užíva akékoľvek lieky alebo drogy, či už legálne alebo nie.

Pri praktikovaní útokov na vitálne body nikdy nekrižujte body. Tzn., že ak zasahujete body na ľavej ruke, nekombinujte ich s bodmi na druhej polovici tela. (napr. na pravej ruke alebo pravej nohe).

Zverejnené v ostatná teória kyusho