Adrián má započítané 417 odtrénovaných hodín z potrebných 208 pre účasť na skúškach na vyšší technický stupeň. Od poslednej skúšky, dňa 26.07.2017, ubehlo 1117 dní. Adrián už spĺňa kritérium odtrénovaných hodín pre účasť na skúškach technickej vyspelosti s aktuálnou prítomnosťou 95%.

Daniel má započítané 343 odtrénovaných hodín z potrebných 136 pre účasť na skúškach na vyšší technický stupeň. Od poslednej skúšky, dňa 10.06.2017, ubehlo 1163 dní. Daniel už spĺňa kritérium odtrénovaných hodín pre účasť na skúškach technickej vyspelosti s aktuálnou prítomnosťou 78%.

Radovan má započítané 104 odtrénovaných hodín z potrebných 186 pre účasť na skúškach na vyšší technický stupeň. Od poslednej skúšky, dňa 12.10.2019, ubehlo 309 dní. Pre možnosť zúčastniť sa skúšok potrebuje odtrénovať 82 hodín, čo pri 100 percentnej účasti môže dosiahnuť približne dňa 05.01.2021. Radovan má aktuálnu účasť 75%, čo znamená, že pri nezmenenej účasti sa môže zúčastniť skúšok približne dňa 20.02.2021.

Karol má započítané 202 odtrénovaných hodín z potrebných 136 pre účasť na skúškach na vyšší technický stupeň. Od poslednej skúšky, dňa 28.05.2018, ubehlo 811 dní. Karol už spĺňa kritérium odtrénovaných hodín pre účasť na skúškach technickej vyspelosti s aktuálnou prítomnosťou 47%.

Peter má započítané 118 odtrénovaných hodín z potrebných 120 pre účasť na skúškach na vyšší technický stupeň. Od poslednej skúšky, dňa 19.01.2019, ubehlo 575 dní. Pre možnosť zúčastniť sa skúšok potrebuje odtrénovať 2 hodín, čo pri 100 percentnej účasti môže dosiahnuť približne dňa 19.08.2020. Peter má aktuálnu účasť 40%, čo znamená, že pri nezmenenej účasti sa môže zúčastniť skúšok približne dňa 22.08.2020.

Boris má započítané 57 odtrénovaných hodín z potrebných 68 pre účasť na skúškach na vyšší technický stupeň. Od poslednej skúšky, dňa 10.06.2017, ubehlo 1163 dní. Pre možnosť zúčastniť sa skúšok potrebuje odtrénovať 11 hodín, čo pri 100 percentnej účasti môže dosiahnuť približne dňa 04.09.2020. Boris má aktuálnu účasť 13%, čo znamená, že pri nezmenenej účasti sa môže zúčastniť skúšok približne dňa 09.01.2021.

Tomáš má započítané 139 odtrénovaných hodín z potrebných 136 pre účasť na skúškach na vyšší technický stupeň. Od poslednej skúšky, dňa 21.09.2019, ubehlo 330 dní. Tomáš už spĺňa kritérium odtrénovaných hodín pre účasť na skúškach technickej vyspelosti s aktuálnou prítomnosťou 89%.

Štefan má započítané 9 odtrénovaných hodín z potrebných 36 pre účasť na skúškach na vyšší technický stupeň. Od vstupu do klubu, dňa 14.12.2019, ubehlo 246 dní. Pre možnosť zúčastniť sa skúšok potrebuje odtrénovať 27 hodín, čo pri 100 percentnej účasti môže dosiahnuť približne dňa 02.10.2020. Štefan má aktuálnu účasť 9%, čo znamená, že pri nezmenenej účasti sa môže zúčastniť skúšok približne dňa 29.01.2022.

Šimon má započítané 15 odtrénovaných hodín z potrebných 36 pre účasť na skúškach na vyšší technický stupeň. Od vstupu do klubu, dňa 21.02.2020, ubehlo 177 dní. Pre možnosť zúčastniť sa skúšok potrebuje odtrénovať 21 hodín, čo pri 100 percentnej účasti môže dosiahnuť približne dňa 21.09.2020. Šimon má aktuálnu účasť 26%, čo znamená, že pri nezmenenej účasti sa môže zúčastniť skúšok približne dňa 02.01.2021.