Image

Tento bod sa nachádza v priehlbine pod ušným boltcom na zadnej strane sánky. Leží na tzv. koreni trojklanného (tvárového) nervu. Tvárový nerv sa napája na blúdivý nerv, ktorý keď je stimulovaný, môže ovplyvniť činnosť srdca. Správne aktivovanie tohoto bodu môže veľmi ľahko spôsobiť mdloby. Úder zozadu sánky smerom ku koreňu nosa spôsobí najlepší účinok, ale funguje dobre už aj pri zatlačení prstom, čo sa ukázalo užitočné v praxi strážcov zákona a ochrankárov.

Bod Dokko nájdete tak, že umiestnite ukazovák za ucho medzi záhyb za ucho a lebku. Prejdite ukazovákom nadol, kým prst nespadne do priehlbiny tesne pod ušným lalokom. Teraz ukážte prstom do stredu predného laloku (čela) mozgu alebo medzi obočie, čím získate základný smer úderu. Nakoniec ohnite ukazovák dovnútra, tým pritlačíte nervy o sánkovú kosť a dôjde k ich pricviknutiu.

 

TW17

Úderom alebo "pricviknutím" nervu o kosť vyšlete signál, ktorý spôsobí mdloby, stratu rovnováhy, prípadne bezvedomie. Úder malou zbraňou, ako je napríklad krútiaci pohyb v dobe dopadu ešte viac natiahne nerv cez kosť a dramaticky zvýši účinok zasiahnutia tohoto vitálneho bodu. Aktivovanie tohoto bodu nemá trvalé účinky, takže sa nemusíte obávať, že protivníkovi vážne ublížite, takže vám v prípade sebaobrany nehrozí obvinenie z neprimeranej obrany.

Pre úder do čeľuste z prednej strany, napríklad pri klasickom boxerskom KO, je špecifický mechanizmus spôsobujúci stratu vedomia - podráždenie receptorov trojklanného nervu prenesením energie cez čeľusť. Čeľusťný kĺb je dobre inervovaný vláknami tohoto najsilnejšieho hlavového nervu. Úder na čeľusť spôsobí intenzívne podráždenie receptorov v čeľusťnom kĺbe, ktoré sa následne prenáša cez vlákna trojklanného nervu až na mozgový kmeň a spôsobí útlm mozgovej kôry.

knock out

 

knocked out

Reakcia je okamžitá - nastáva strata svalového napätia a bezvedomie. Postupne sa boxer dokonca môže stať po údere na čeľusť na knockout náchylnejším: opakované rany totiž dokážu spôsobiť precitlivelosť receptorov v čeľusťnom kĺbe a k strate vedomia potom dochádza ľahšie a rýchlejšie.

Zdroj: časopis 100+1, január 2014, str.17 (časť textu o boxerskom KO)

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).