Image

Na tréningu počas úvodnej a záverečnej ceremónie sa stretávame s japonskými výrazmi, ktoré nám otvárajú dvere k hlbokým tradíciám a etikete bojových umení.

YOROSHIKU ONEGAI SHIMASU

"Yoroshiku Onegaishimasu" (よろしくお願いします) je japonský výraz, ktorý sa používa v rôznych kontextoch a v rôznych situáciách. V kontexte karate a iných japonských bojových umení sa často používa pred alebo po tréningu a má niekoľko významov.

V preklade do angličtiny sa tento výraz často interpretuje rôznymi spôsobmi, ale jeho základný význam je niečo ako "prosím, starajte sa o mňa" alebo "prosím, buďte láskavý ku mne". Môže vyjadrovať pokoru, úctu, ochotu učiť sa a spolupracovať s ostatnými.

V karate sa často používa medzi spolužiakmi alebo medzi trénerom a študentmi ako forma zdvorilosti a uznania hierarchie v tréningovom prostredí. Je to výraz, ktorý zdôrazňuje rešpekt, vďaku a pripravenosť učiť sa a zlepšovať sa.

Celý výraz "Yoroshiku Onegaishimasu" môže mať rôzne nuansy v závislosti od situácie a kontextu, ale vo všeobecnosti vyjadruje pozitívny postoj a otvorenosť k spolupráci a učeniu sa.

OTSUKARESAMA DESHITA

"Otsukaresama deshita" (お疲れ様でした) je ďalší japonský výraz často používaný v kontexte japonských bojových umení, vrátane karate. Tento výraz má tiež viacero významov a je používaný ako forma zdvorilosti na konci tréningu alebo iných kolektívnych aktivít.

V preklade do angličtiny sa tento výraz často interpretuje ako "ďakujem za tvoje úsilie" alebo "bola to ťažká práca". V podstate ide o vyjadrenie uznania a vďaky voči ostatným, ktorí sa s vami podieľali na aktivite alebo tréningu. Používa sa na konci tréningu medzi spolužiakmi alebo medzi študentmi a trénermi.

Celkovo vzaté, "Otsukaresama deshita" vyjadruje uznanie za úsilie a prácu, ktorú ostatní vynaložili, a vytvára pozitívnu a uznávajúcu atmosféru v kolektívnom prostredí. Je to ďalší výraz japonskej kultúry zdvorilosti a rešpektu, ktorý je v karate a iných bojových umeniach veľmi dôležitý.

DOMŌ ARIGATŌ GOZAIMASHITA

"Domō arigatō gozaimashita" (どうもありがとう ございました) je zdvorilostný výraz v japonskom jazyku, ktorý vyjadruje hlbokú vďaku. V preklade do angličtiny sa často interpretuje ako "ďakujem veľmi pekne" alebo "som vám veľmi vďačný". Je to forma zdvorilosti, ktorá sa používa na vyjadrenie úcty a vďaky.

V kontexte karate, tento výraz by sa mohol používať na konci tréningu alebo podobných udalostí na poďakovanie trénerovi, spolužiakom alebo všetkým, ktorí sa podieľali na tréningu či iných aktivitách. Taktiež by sa mohol použiť na konci súťaže alebo podujatia, aby sa vyjadrila vďaka za účasť a príspevok každého.

Celkovo vzaté, "Domō arigatō gozaimashita" je silná forma výrazu vďaky v japonskom jazyku a je vhodná v situáciách, kde chcete zdôrazniť hĺbku svojej vďaky voči ostatným.

SENSEI NI REI

"Sensei ni rei" (先生に礼) v karate a iných japonských bojových umeniach znamená "poklonu učiteľovi" alebo "poklonu majstrovi". V kontexte tréningu a výučby je to výraz úcty, ktorý sa prejavuje študentmi voči svojmu učiteľovi alebo trénerovi.

"Sensei" (先生) znamená učiteľ alebo majster, a "rei" (礼) znamená poklonu alebo pozdrav. Keď sa velí "Sensei ni rei" na konci tréningu alebo v iných vhodných situáciách, študenti úklonom vyjadrujú svoj rešpekt a vďaku učiteľovi za jeho vedenie, výučbu a múdrosť.

Tento výraz ukazuje nielen na fyzické aspekty bojového umenia, ale aj na dôležitosť uznania autority a váženia si skúseností a vedomostí svojho učiteľa. Je to súčasť japonskej etikety a tradícií, ktoré sú pevne zakorenené v bojových umeniach, vrátane karate.

OTAGAI NI REI

"Otagai ni rei" (お互いに礼) je japonský výraz, ktorý v karate a iných japonských bojových umeniach znamená "vzájomný pozdrav" alebo "vzájomné poklonenie sa". V kontexte bojových umení sa tento výraz používa pred alebo po tréningu na vyjadrenie vzájomného rešpektu medzi trénermi, študentmi a spolužiakmi.

MOKUSO

V bojových umeniach, vrátane karate a iných japonských disciplín, "mokuso" (黙想) označuje obdobie ticha alebo krátkej meditácie pred alebo po tréningu. Je to čas, kedy študenti sedia v tiche a sústredia sa na svoje myšlienky, uvoľňujú sa a pripravujú sa na tréning alebo ho reflektujú po jeho skončení.

Mokuso môže slúžiť na získanie mentálnej sústredenosti, uvoľnenie napätia a nastavenie správnej mysle pre tréning. Je to tiež čas na respekt voči trénerovi, spolužiakom a celému procesu učenia sa bojových umení. Počas mokusou by študenti mali odložiť svoje myšlienky na vonkajší svet a venovať sa vnútornému pozorovaniu a príprave na to, čo ich čaká.

Celkovo vzaté, mokuso má zmysel mentálneho prípravného obdobia, ktoré môže prispieť k lepšiemu a efektívnejšiemu tréningu v bojových umeniach.

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).