Image

Bubishi, tzv. „Biblia Karate” spomína viacero múdrostí a aspektov bojových umení, ktoré podľa všetkého v 17. storočí zozbieral majster Sakugawa Kanga. Niektoré sa datujú až do 15.storočia a odkazujú aj na kyusho jutsu:
"Vždy sa snaž vytvoriť si výhodu v boji. Môžeš to urobiť využitím prostredia alebo využitím súperových slabín."
"Technika je dôležitá, ale nie je to všetko. Musíš tiež trénovať svoju silu, rýchlosť a vytrvalosť."
"Nezabúdaj na jednoduchosť. Niekedy sú tie najjednoduchšie techniky tie najúčinnejšie."
Radia, že bojovník by mal vždy využívať svoje okolie vo svoj prospech. Môže to urobiť tak, že sa bude pohybovať v priestore, ktorý mu vyhovuje, alebo tak, že využije predmety v prostredí na svoju obranu alebo útok, alebo bude útočiť na súperove slabiny v technike, alebo na jeho citlivé miesta – body Kyusho.
 
Odporúčajú tiež, že bojovník by mal trénovať nielen svoju techniku, ale aj svoju silu, rýchlosť a vytrvalosť. Sila je dôležitá na to, aby bojovník mohol svoje techniky vykonať s potrebnou silou. Rýchlosť je dôležitá na to, aby bojovník mohol zaútočiť alebo sa brániť včas. Vytrvalosť je dôležitá na to, aby bojovník mohol bojovať dlhšiu dobu bez toho, aby sa unavil.
"Pekná technika karate je ako koto bez strún (japonský hudobný nástroj). Ak chcete byť skutočným majstrom karate, musíte sa naučiť techniky, ktoré sú nielen krásne, ale aj účinné v boji." – Citát je súčasťou kapitoly "The Importance of Effectiveness" z knihy "The Essence of Karate". V tejto kapitole autor vysvetľuje, že účinnosť je najdôležitejším aspektom karate. Karate je bojové umenie a jeho cieľom je chrániť seba a druhých. Bez účinnosti je karate len prázdnym cvičením.
A v neposlednom rade upozorňujú, že bojovník by sa mal sústrediť na jednoduché techniky, ktoré sú účinné. Zložité techniky je často ťažké vykonať a môžu byť nepoužiteľné. Jednoduché techniky sú zvyčajne spoľahlivejšie a ľahšie sa naučia.
Bubishi je dodnes považovaná za jedno z najdôležitejších diel v histórii bojových umení.

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).