Image

Image

Koľko sa platí za tréning?

V našom klube považujeme bojové umenia za viac ako len šport. Je to spôsob života, ktorý nás učí disciplíne, sebapoznaniu a sebakontrole. Chceme, aby si to každý mohol vyskúšať bez toho, aby musel platiť. Veríme, že tým umožňujeme ľuďom nadviazať nové kamarátske vzťahy, podeliť sa o skúsenosti a vzájomne sa od seba učiť. Okinawskí majstri zvyknú hovoriť: "..keď jeden učí druhého, učia sa obaja..". Takže aj z nováčika môžu mať tréneri a starší cvičenci prospech a môže im to pomôcť v ich vlastnom napredovaní.

Tiež veríme, že tým podporujeme zdravý spôsob života a budujeme lepšiu komunitu pre všetkých ľudí. V našom klube sa snažíme odovzdávať znalosti a skúsenosti, ktoré sme získali počas rokov cvičenia, aby sme mohli pomôcť ľuďom rozvíjať sa a dosahovať svoj potenciál. Viac ako peniaze sú nám cenné vzájomne odovzdávané skúsenosti bez ohľadu na farbu opasku alebo vek a vzniknuté kamarátske vzťahy.

Existujú nejaké vekové obmedzenia pre záujemcov o vyučovanie v klube? 

Aktuálne berieme za členov osoby staršie ako 15 rokov pre nasledujúce dôvody:

  1. Trestnoprávna zodpovednosť: Najmä Kyusho jutsu obsahuje niektoré nebezpečné techniky, ktoré sa smú použiť iba v život alebo zdravie ohrozujúcich prípadoch - v nutnej obrane, alebo v krajnej núdzi.

  2. Mentálna zrelosť: Toto bojové umenie je náročné na mentálnu koncentráciu a disciplínu, a preto je dôležité, aby členovia boli mentálne zrelí na to, aby sa mohli plne sústrediť na tréning a pochopiť pravidlá a techniky. Deti mladšie ako 15 rokov by si vyžadovali iný prístup a bolo by potrebné vyhradiť tréningy špeciálne zamerané pre túto vekovú skupinu, čo sme sa zatiaľ rozhodli nerealizovať..

  3. Odlišné požiadavky na tréning: Deti mladšie ako 15 rokov potrebujú odlišný prístup k tréningu ako dospelí, vrátane špeciálnych bezpečnostných opatrení a prispôsobenia intenzity tréningu ich veku a schopnostiam. Pre tieto dôvody by boli vhodné špeciálne tréningy pre deti, ktoré by boli vhodné pre ich vek a požiadavky. Zatiaľ to, žiaľ, nie je možné z časových a organizačných dôvodov.

V súvislosti s týmito faktormi sme sa rozhodli, že do našeho klubu berieme za členov osoby staršie ako 15 rokov, aby sme zabezpečili bezpečnosť a kvalitu tréningu pre všetkých zúčastnených.

 

Sú nejaké zdravotné obmedzenia, pri ktorých sa neodporúča tréning?

V našom klube sa učíme udierať na citlivé body. V súvislosti s dráždením nervového systému, by mohol byť tréning rizikový pre osoby s epilepsiou alebo tetániou. Preto by sme radili prípadným uchádzačom o tréningy, aby sa poradili so svojím lekárom o vhodnosti trénovania v našom klube. Je dôležité, aby sa vopred zohľadnili akékoľvek zdravotné obmedzenia alebo kontraindikácie a aby sa zabezpečila bezpečnosť všetkých zúčastnených. V prípade akýchkoľvek pochybností, neváhajte sa obrátiť na nás a radi Vám poskytneme viac informácií a poradíme Vám, ako postupovať.
Je vhodné, aby tréner vedel o Vašich zdravotných obmedzeniach a mohol dať pozor, aby ste počas tréningu nevykonávali niektoré cviky - napríklad pri vysokom krvnom tlaku, ochoreniach chrbtice alebo pri tzv. pruhu.
Súčasťou prípravy na trénerské licencie sú povinné prednášky a testy zo zdravotnej prípravy a náš tréner absolvoval aj niekoľko iných zdravotných kurzov poskytovania prvej pomoci.

Sú v klube aj ženy alebo je tréning navrhnutý a vhodný len pre mužov?

V našom klube bojových umení sú vítané aj ženy. Tréningy nie sú zamerané len pre mužov a radi privítame do klubu všetkých, ktorí sa chcú naučiť bojové umenia a zlepšiť svoje fyzické a mentálne schopnosti. Veríme, že bojové umenia sú vhodné pre všetky vekové kategórie a pohlavia a radi pomôžeme všetkým záujemcom začať s tréningom a zlepšovať sa.

Koho do klubu neberiete?

Rozhodli sme sa, že nasledujúce osoby nebudeme brať do našeho klubu bojových umení:

  • Osoby, ktoré si myslia, že už všetko vedia o bojových umeniach: Títo ľudia by sa u nás nemali čo naučiť a preto by neprispeli k rozvoju našej komunity.

  • Členovia organizácií potláčajúcich základné ľudské práva: Naša filozofia bojových umení je založená na rešpekte k sebe i iným. Tieto osoby by nesplnili tieto zásady a neskladali by sa do nášho klubu.

  • Osoby trpiacie závažnými fyzickými alebo mentálnymi chorobami, ktoré by mohli ohroziť ich alebo iných členov: Bezpečnosť našich členov je pre nás na prvom mieste a preto neprijímame osoby, ktoré by mohli ohroziť seba alebo iných.
  • Osoby s neprimeraným agresívnym správaním: Náš klub je založený na rešpekte a úcte k sebe i iným. Tieto osoby by svojim správaním nesplnili tieto zásady a nezapadli by do našej komunity.
  • Osoby so závažnou kriminálnou minulosťou: Z dôvodu bezpečnosti našich členov a udržania dobrého mena našej komunity neprijímame osoby so závažnou kriminálnou minulosťou.

  • Osoby, ktoré nerešpektujú zásady fair play a zdravého súťaženia: V našom klube je dôležité zachovať si úctu a rešpekt k sebe i iným. Tieto osoby by svojím správaním porušovali tieto zásady a nezapadli by do našej komunity.

  • Osoby, ktoré sa neplánujú zúčastňovať na vnútorných aktivitách klubu: Členstvo v našom klube zahŕňa aj účasť na vnútorných aktivitách, ako sú napríklad pravidelné schôdze, reprezentácia klubu na verejnosti alebo spoločenské akcie. Osoby, ktoré sa týchto aktivít neplánujú zúčastňovať, by nemali záujem o rozvoj našej komunity a preto ich neprijímame.

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).