Image

V japonských štýloch (akým je aj Kyusho jutsu), sa tento bod nazýva ken ryō 顴髎 na 5. keiraku 経絡 (kanál tenkého čreva ruky) 手の太陽小腸経 (te no taiyō shōchō kei). Nachádza sa v priehlbine pod výbežkom lícnej kosti. Udrite alebo zatlačte tento bod pod uhlom 45 stupňov nahor do hlavy. Tým sa uvoľní krk. Úder dokáže spôsobiť stratu vedomia. Kniha Bubishi, tzv. Biblia karate, zaraďuje tento bod do Š´-chenu potkana, to znamená, že úder na tento bod má podľa tzv. orgánových hodín najväčší účinok medzi 23:00 a 01:00.

V karate sa so zaujímavými útokmi na bod ken ryō 顴髎 stretávame napríklad v kata bieleho žeriava Hakkaku 白鶴, Hakutsuru alebo Paiho (Ryuei ryu). Kata bieleho žeriava sa na Okinawu vraj dostala vďaka čínskemu majstrovi Go Kenki (Wu Xian Hui).

Go Kenki (Wu Xian Hui)

A keďže sa jedná o maxilárnu vetvu trojklanného nervu, môžeme predpokladať rovnaké účinky, ako pri iných bodoch spojených s trigeminom. Neurologická publikácia konštatuje, že stimulácia ktorejkoľvek senzitívnej vetvy trojklanného nervu (n. V) vedie k aferentnému prenosu vzruchu cez ganglion Gasseri do senzitívneho jadra nervus trigeminus (nucleus sensorius nervi trigemini) v blízkosti spodiny 4. mozgovej komory (fossa rhomboidea). Odtiaľ krátke internunciálne (spojovacie) vlákna formatio reticularis sprostredkujú jeho prenos na eferentnú dráhu, vychádzajúcu z motorického jadra nervus vagus (n. X, nucleus dorsalis nervi vagi).

Trigemino-kardiálny reflex

Cestou blúdivého nervu (nervus vagus, n. X) prebiehajú potom kardio-depresorické nervové vlákna končiace sa v myokarde (nervi retardantes). Z vyššie uvedeného vyplýva, že údery na body (alebo ich stimulácia), ktoré sú spojené s trojklaným nervom (napríklad tzv. Mental nerve na brade, body nad okom a pod okom, bod za uchom ei fū 翳風 / TW.17 ), vyvolajú autonómnu reflexnú odpoveď zvyčajne znížením srdcového rytmu a krvného tlaku, čo môže viesť až k bradykardii, arytmii, pre-synkope (stav pred odpadnutím) až synkope (strata vedomia). Podobný reflex (tzv. okulo-kardiálny) spôsobí silný tlak na očné gule alebo úder hrotmi prstov (nukite). V tomto prípade hovoríme o tzv. maxillo-kardiálnom reflexe.

 

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).