Image

Pri pôsobení na tento bod ovplyvňujeme senzitívne nervové zakončenie, konkrétne proprioreceptor, čo je nervové zakončenie prinášajúce informácie z vnútorného prostredia.

 

 golgiho slachove teliesko

Golgiho šľachové telieska sú umiestnené na prechode svalových vlákien a šľachy a reagujú na aktívne napínanie svalu, či na jeho skrátenie. Ich prah dráždivosti je oveľa vyšší v porovnaní s dráždivosťou svalových vretienok. Riadia mechanizmus „samoútlmu“ alebo autogénnej inhibície svalu, ktorá má veľký význam pri riziku poškodenia svalu z nadmerného prepätia. Svalová kontrakcia sa reflexne spustí podráždením svalových vretienok a zastaví sa teda pri vzrušení šľachových receptorov (Trojan 1992, Štulrajter 2000, Javorka 2001).

Zjednodušene povedané: tento receptor využíva telo ako ochranu proti poraneniu svalu alebo šľachy pri prílišnom napnutí tak, že vyšle nervový impulz na uvolnenie svalstva. Telo urobí maximum, aby sa vyhlo poraneniu a spustí "program" - reflexnú reakciu, ktorá je riadená miechou a teda sa nedá ovládať mysľou.

golgiho orgán a svalové vretienko

Na tento bod, ktorý sa nachádza dva prsty nad hrotom lakťa, môžeme pôsobiť lakťovou kosťou, ako to môžeme vidieť v upravených technikách aikidó ikkyo, nikyo, technikách znehybnenia alebo v karate kata shisochin. Tento bod zaraďujeme medzi body druhého stupňa, ktoré po aktivácii nespôsobujú bolesť, ale svalový pohyb alebo svalové uvolnenie bez možnosti ovládania mysľou.

Pohľad TČM

V tomto mieste sa podľa tradičnej čínskej medicíny nachádza bod č.11 meridiánu Trojitého ohrievača.

Táto energetická dráha, tiež známa ako trojitý ohrievač alebo san jiao, je jedinečný v tom, že nie je energeticky viazaný na konkrétny orgán v tele. V skutočnosti tento meridián pomáha regulovať všetky orgány a energiu v tele. Preto sa trojitý ohrievač často označuje ako orgán s funkciou, ale bez formy.

Nedávno vedci objavili v tele novú orgánovú štruktúru nazývanú interstitium, čo je sieť komôrok spojených s hlavnými orgánmi tela. Tento objav vedie mnoho ľudí k presvedčeniu, že interstitium je skutočne trojitý ohrievač. Je zrejmé, že interstícium má niekoľko podobností s trojitým ohrievačom, predovšetkým tým, že obidva pomáhajú pri preprave tekutín po celom tele.

Viac informácií o bode Triple Warmer 11 (TW-11):

TW-11 sa nachádza tesne nad lakťom. Je spojený s mediánnym nervom. Mediánny nerv sa do miechy napája medzi krčnými stavcami C5 - C8 a hrudným stavcom T1.

Ako ho nájsť?

Položte dlaň ruky na Ukeho lakeť a zatvorte päsť. Vaše kĺby teraz ukazujú na TW-11. Šúchajte / hneťte / pílte hánkami prstov TW-11 hore a dole, smerom k lakťu. TW.11 môžete tiež zasiahnuť úderom ulnárnou (lakťovou) kosťou za zápästím.

Zdroj:

https://zyto.com/triple-warmer-meridian-spotlight

https://www.natural-health-zone.com/triple-warmer-meridian.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Golgi_tendon_organ

 

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).