Image

V bojových umeniach existuje päť základných stavov mysle alebo tzv. duchov: shoshin, zanshin, mushin, fudoshin a senshin. Tieto starodávne koncepty sú však dnes veľmi opomínané. Budoka, ktorý venuje potrebný čas na pochopenie týchto piatich stavov mysle, sa vyvinie na kompletného a kompetentného bojovníka.

Shoshin: (初心) Duch začiatočníka

Zanshin: (残心) Duch bdelosti

Mushin: (無心) Duch prázdnej mysle

Fudoshin: (不動心) Nezlomný duch

Senshin: (先心) Čistý (osvietený) duch

 

Shoshin

Shoshin je koncept zo Zen budhizmu, ktorý znamená myseľ začiatočníka. Vzťahuje sa na postoj otvorenosti, dychtivosti a nedostatku predsudkov pri štúdiu, dokonca aj na pokročilej úrovni, rovnako ako začiatočník. Je to stav bdelosti, ktorý vždy zostáva plne vedomý a pripravený vidieť veci prvýkrát. Postoj shoshin je nevyhnutný pre ďalšie vzdelávanie. Jeden veľký Sensei povedal: "Nečakaj, že ťa budem učiť." Moje techniky musíte ukradnúť sami." Študent musí zohrávať aktívnu úlohu v každom tréningu a používať shishinský postoj, aby si odniesol z lekcií čo najviac.

Zanshin

Duch zanshin je bdelý stav ducha. Často sa opisuje ako trvalý a zvýšený stav bdelosti alebo aj bojový duch. Skutočný zanshin je však stav koncentrácie pred, počas a po vykonaní techniky, kde je zachované spojenie medzi tori a uke. Zanshin je stav mysle, ktorý nám umožňuje byť v spojení nielen s jedným útočníkom, ale aj s viacerými útočníkmi a dokonca aj s kontextom: priestorom, časom, udalosťou...

Mushin

Pôvodný výraz je „mushin no shin“, čo znamená „duch nemyslenia“. Je to stav mysle, v ktorom neexistuje strach, hnev alebo úzkosť. Mushin je často definovaný frázou „mizu no kokoro“, čo znamená „myseľ ako voda“. Táto fráza je metaforou, ktorá opisuje lagúnu, ktorá pokojne odráža to, čo ju obklopuje, ale ktorej obrazy sa rozmazávajú, keď do jej vôd spadne jednoduchý kamienok. Charakterizuje majstra bojových umení, ktorý v akokoľvek napätej bojovej situácii zostáva úplne kľudný, vyrovnaný a uvoľnený.

Fudoshin

Stav fudoshin je charakterizovaný nemennou mysľou a nezlomným duchom. Je to odvaha a stabilita, prejavujúca sa psychicky aj fyzicky. Fudoshin namiesto toho, aby naznačoval tuhosť a nepružnosť, opisuje stav, ktorý nie je ľahké zmeniť vnútornými myšlienkami alebo vonkajšími silami. Je schopný prijať silný útok pri zachovaní pokoja a rovnováhy. Prijíma a dáva mierne, s koreňmi pevne zasadenými a odráža agresivitu späť k svojmu pôvodu.

Senshin

Senshin je stav mysle, ktorý presahuje prvé štyri. Popisuje sa ako duch, ktorý chráni a harmonizuje vesmír. Senshin je duch súcitu, ktorý zahŕňa a slúži celému ľudstvu a ktorého funkciou je zmierovať nezhody vo svete. Dosiahnutie senshinu je v podstate ekvivalentné osvieteniu a môže značne presiahnuť rozsah každodennej praxe. Kým prvé štyri stavy mysle môže seriózny praktizujúci získať bdelosťou a poctivým tréningom a ich získanie môže študentovi prospieť nespočetnými spôsobmi, k tomuto stavu sa dopracuje len málokto.

Vyššie spomenuté stavy mysle môže praktikant bojových umení využiť nasledovne: Shoshin môže oslobodiť študenta od frustrujúceho procesu učenia a dať mu schopnosť rozoznať to, čo predtým nevidel. Zanshin môže zvýšiť celkové vnímanie študenta, zlepšiť prax jeho randori. Mushin môže uvoľniť úzkosť študenta pod tlakom a zlepšiť jeho výkon v skúškach. Fudoshin môže poskytnúť sebadôveru, aby udržal svoju pozíciu pod neprimeranými fyzickými útokmi. Vážny záujemca o budó musí vždy nájsť spôsoby, ako začleniť tieto stavy mysle do svojho každodenného tréningu.

Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu technické cookies (tzv. základné cookies).